Salvează-ţi cartierul – Împreună împotriva chiriilor scumpite!

Mulți locuitori ai districtului Neukölln nu-şi mai pot permite prețul chiriilor în permanență creştere. A sosit momentul în care trebuie să producem o schimbare.

5 lucruri pe care poți să le faci: informează-te, apără-ți interesele, semnalează contingentul  apartamentelor libere şi de vacanță, ia în considerare legislația în vigoare privind stoparea creşterii prețului chiriei (Mietpreisbremse), fă presiune asupra partidelor CDU/CSU (Uniunea Creştin Democrată şi Sociala şi SPD (Partidul Social Democrat)!

INTRODUCERE

În ultimii zece ani prețul chiriilor în Neukölln mai mult decât s-a dublat. Spațiul de locuit a devenit pentru investitorii imobiliari obiectul speculațiilor financiare. Din acest motiv, trebuie să plătim pentru chirie o parte din ce în ce mai mare din venitul nostru. Doreşti să-ți schimbi locuința în interiorul districtului tău? Aproape imposibil! Guvernul Federal întreprinde prea puțin împotriva acestui fenomen. Totuşi, ne dorim să acționăm împotriva acestui lucru, să luptăm pentru păstrarea diverstății în cartierele noastre şi să luăm împreună măsurile necesare împotriva prețului aberant al chiriilor.

Aşadar, ne dorim să întreprindem toate demersurile posibile şi să nu ne scape absolut nimic privind efortul nostru în acest sens. Condiţia care trebuie îndeplinită sunt chiriaşe şi chiriaşi bine informaţi, angajaţi şi interconectaţi. Deoarece o luptă susţinută împotriva chiriilor în permanentă creştere şi a gentrificării (marginalizarea şi îndepartarea locuitorilor din zona rezidenţială prin creşterea preţurilor chiriei) poate avea success doar împreună.

1. INFORMEAZĂ-TE!

Există mijloace pentru a acţiona împotriva creşterii aberante a costurilor de închiriere a locuinţelor rezidenţiale. Însă ce înseamnă zona de protecţie rezidențială (Milieuschutzgebiet), legislaţia de control a prețului chiriilor (Mietspiegel) şi altele?

Primăria districtului Neukölln a stabilit şapte zone de protecție. Prin aceasta sunt interzise lucrări de renovare şi modernizare complexe care duc la creşterea prețului chiriilor. Primăria deține dreptul de decizie asupra cumpărătorului imobilelor aflate în aşa-numitele zone rezidențiale de protectie şi poate preveni în acest mod vânzarea de imobile către speculanți.

În Neukölln există încă spații locuibile goale sau locuinţe care sunt închiriate la prețuri de apartament de vacanţa. Aceste lucruri limitează accesul la spațiul de locuit de pe piaţa imobiliară şi avantajează creşterea preţului chiriilor. Legislația privind interzicerea folosirii spaţiului de locuit în alt scop decât cel prevăzut (Zweckentfremdungsverbot) preîntâmpina folosirea şi închirierea spațiului locuibil în scopuri speculative.

Legislația privind creşterea necontrolată a prețului chiriilor prevede ca prețul chiriei la încheierea unui contract să nu depaşească 10 procente din prețul comparativ al chiriilor din zona rezidenţială respectivă. Dacă există o încălcare în această privinţă, tu eşti cel care trebuie să acţioneze împotriva acestei încălcări.

2. APĂRĂ-ŢI INTERESELE!

Orice s-ar întâmpla în casa/blocul în care locuieşti: dacă există o comunitate a chiriaşilor puternică, atunci totul devine mult mai simplu. Intră în dialog cu celelalte/ceilalți chiriaşe/chiriaşi, schimbați păreri şi adresaţi-vă şi celorlalți vecini care nu dispun de destule resurse personale pentru a se implica.

La vânzarea unui imobil primele semne de alarmă sunt vizita unui agent imobiliar, a unui arhitect sau publicarea imobilului pe un portal de vânzare online. Prezintă-te la primăria districtului pentru ca aceasta să poată verifica dacă imobilul este protejat conform legislației de decizie asupra cumpărătorului imobilelor.

Dacă proprietara/proprietarul imobilului respectiv anunță o acțiune de modernizare a acestuia, nu te grăbi să semnezi (să-ți dai acordul) înainte să te gândeşti bine şi să citeşti înştiințarea cu atenție. Ai timp doar până la sfârşitul lunii următoare să-ți revendici dreptul şi să depui contestație. De reținut e că nu trebuie să ignori termenul limită de constestație. Dacă locuieşti într-o zonă rezidențială de protecție, întreabă la primăria districtului dacă acțiunea de vânzare a fost aprobată şi solicită ajutor la unul din oficiile de consiliere pentru drepturile chiriaşelor şi a chiriaşilor.  Mai multe informații obtineți aici.

3. SEMNALEAZĂ CONTINGENTUL LOCUINȚELOR LIBERE ŞI APARTAMENTELOR DE VACANȚĂ

Nu este legal ca o locuință sa fie dată spre folosință (închiriată) ca apartament de vacanță fără aprobarea necesară sau să stea goală mai mult de trei luni, deoarece spațiul de locuit necesită sa fie închiriat. Primăria poate acționa, dacă este înştiințată despre acest lucru. Formularul electronic pentru înştiințare se găseşte la adresa online.

Oferă detalii precise despre poziția locuinței (de ex., „aripa anterioară a blocului, et. 1, partea dreaptă; sau link-ul unde este publicată locuința ca apartament de închiriat pentru vacanţă). Datele tale vor fi tratate confidențial.

4. IA ÎN CONSIDERARE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PRIVIND CONTROLUL PREŢULUI CHIRIILOR

Legislaţia privind controlul prețului chiriilor nu poate avea efectul aşteptat din cauza multor situații de excepţie. De exemplu, prețul mărit al unei chirii nu mai poate fi contestat, dacă chiriaşele/chiriaşii au plătit deja chiria la prețul respectiv. În afară de aceasta, chiriaşele şi chiriaşii nu sunt obligați să divulge prețul vechi al chiriei. În cele din urmă, multe chiriaşe şi mulți chiriaşi evită un posibil conflict cu proprietara/proprietarul în momentul în care se mută într-o nouă locuință. Însă ai posibilitatea să faci ceva:

Când te muti dintr-o locuință, oferă o copie a contractului tău vechi de închiriere noilor chiriaşi sau vecinilor. Întreabă de asemenea persoanele care se mută, daca iți permit să faci o fotografie a contractului lor de închiriere şi dă informațiile mai departe celorlalţi vecini. Doar în acest mod ei pot afla, dacă preţul nou al chiriei încalcă legislaţia în vigoare. Astfel se economisesc bani şi se menţine activă legislaţia privind controlul prețului chiriilor.

5. FĂ PRESIUNE ASUPRA COALIŢIEI GUVERNAMENTALE CDU/CSU (UNIUNEA CREŞTIN DEMOCRATĂ ŞI SOCIALA ŞI SPD (PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT)

Dorim ca prin această informare ca cetățenii să ia în considerare tot mai mult instrumentele legale disponibile. Însă acest lucru nu este suficient. Multe schimbări importante se pot decide doar la nivel guvernamental. Solicită deputaților parlamentului land-ului Berlin care reprezintă partidele ce formează coaliţia guvernamentală din Parlamentul Federal să producă o schimbare politică reală privind spaţiul de locuit plătibil şi să elimine lacunele prezente în legislaţia dreptului cu privire la închiriere şi construcţie de locuinţe. Şi participă activ la acţiunea noastră prin intermediul emailului (linkul).

Încercăm să te ajutăm cu mijloacele disponibile. Scrie-ne un e-mail la adresa:

info@rette-deinen-kiez.de